Disclaimer

De gemeente Assen is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. De gemeente doet er alles aan de website actueel en juist te houden. De BurgerServiceCode is hierbij leidraad.Komt u toch iets tegen dat niet correct of verouderd is, dan stellen wij uw reactie op prijs. U kunt deze informatie doorgeven aan het sportloket.

De gegevens op deze site mogen niet zonder toestemming worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand. Desgewenst kunt u toestemming vragen via het sportloket.