Assen werkt aan gezondheid op buurt- en wijkniveau

Het programma “Gezond in Assen” is een lokale aanpak vanuit het landelijk programma “Gezond in de stad”. GIDS is een stimuleringsprogramma van het Ministerie van VWS. De Tinten Welzijnsgroep gaat het GIDS-programma in Assen uitvoeren.

Uit onderzoek is gebleken dat werken met een integrale aanpak rondom gezondheid het meest duurzame effect bereikt. Gezond in de Stad betekent wijkgericht werken aan gezondheid waarbij:

  • We zorgen voor een goed toegankelijk (zorg-)aanbod in de wijk;
  • we aansluiten bij de leefwereld van bewoners;
  • we zorgen voor een gezonde leefomgeving;
  • we stimuleren dat mensen actief mee kunnen doen aan de maatschappij.

Vorige week zetten wethouder Harmke Vlieg en directeur/bestuurder Johan Brongers in het duurzaamheidscentrum hun handtekening onder het programma ‘Gezond in de Stad'.         

De gemeente vindt de gezondheid van de inwoners van Assen belangrijk. Daarom ondersteunt zij Initiatieven die de gezondheid bevorderen. Door samenwerking met lokale partijen en inwoners kunnen gezondheidsachterstanden verder worden terugdrongen. Voorbeelden van samenwerking zijn AssenBeweegt!, de Groentetuin, JOGG en de GGD op school.


Meer informatie

Voor meer informatie over Gezond in Assen kunt u contact opnemen met procesbegeleider Marianne Postma op m.postma@tintenwelzijnsgroep