Kinderen doen toch gewoon mee?

Kinderen doen toch gewoon mee?
Maak gebruik van deze regelingen!

Minder te besteden?
Voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren is meedoen aan cultuur en
sport belangrijk. Geldgebrek mag geen reden zijn dat zij aan de kant blijven
staan. Daarom zijn er voor mensen met een inkomen tot 120% van de
bijstand verschillende regelingen. De Meedoenpremie van de gemeente en
het jeugdsportfonds/jeugdcultuurfonds. Met een inkomen tot € 1.167,- voor
alleenstaanden en € 1.667,- voor stellen kom je in aanmerking. En je kunt
regelingen combineren.

Meedoenpremie

Heb je kinderen onder de 18 jaar? Dan is er de Meedoenpremie. Per kind
kun je een bedrag besteden in de Meedoenwebshop. Hier vind je van alles:
schoolspullen, lidmaatschap, sportkleding of lessen muziek, theater, dans enz.
Heb je een uitkering via Werkplein Baanzicht? Dan krijg je deze premie vanzelf.
Wie weinig verdient in loondienst of als zelfstandige moet de premie zelf
aanvragen. Dat kan via Werkplein Baanzicht.

Jeugdsportfonds/Jeugdcultuurfonds (JSF/JCF)

Het JSF/JCF wil dat kinderen en jongeren sporten of aan cultuur doen; muziek,
theater, dans enz. Een aanvraag bij het JSF/JCF gebeurt door een tussenpersoon.
Deze kijkt naar je financiële situatie en besluit of je een bijdrage krijgt. Deze
tussenpersonen zijn bijvoorbeeld leraren, maatschappelijk werkers, huisartsen
en vrijwilligers. Mensen die allemaal met kinderen werken. Zij kijken naar je
inkomen en wat je hebt te besteden. Je krijgt daardoor eerder een bijdrage.
Op zoek naar zo’n tussenpersoon? Mail naar drenthe@jeugdsportfonds.nl,
kijk op http://drenthe.jeugdsportfonds.nl/ of bel met contactpersoon Dirk van
Leeuwen, 088-0128188 of 06-51329915.
Combineren
Je kunt een beroep doen op de Meedoenregeling én het JSF/JCF. Gebruik
bijvoorbeeld de Meedoenpremie voor schoolspullen. Voor sport of cultuur kun
je dan naar het JSF/JCF.

Stichting Leergeld

Kom je niet in aanmerking voor de Meedoenpremie of JSF/JCF? Dan is
Stichting Leergeld een mogelijkheid. Leergeld gaat uit van 130% van de
bijstandsnorm. Ze kijken naar je totale financiële situatie. Als blijkt dat kinderen
niet kunnen meedoen aan schoolactiviteiten zoals schoolreis of te weinig geld
hebben voor schoolboeken, schoolkleding, laptop, tablet, fiets, dan kunnen zij
bijspringen. Ook geven ze geld zodat kinderen kunnen sporten of aan cultuur
kunnen doen. Meer weten over Stichting Leergeld? Ga naar www.leergeld.nl/
noorddrenthe.