Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd

Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd

Maar liefst 9 verenigingen uit Assen doen mee aan de succesmethode ‘Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd’, BC Assen, Aqua'68, Sudosa-Desto, Wielervereniging Meteoor, Cordaad, Omnigym, Milo, FC Assen en De Scheuvelloper.

De gemeente Assen organiseert op maandag 29 september de eerste workshop over het programma ‘Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd’. Tijdens deze workshop wordt een toelichting gegeven op deze landelijke succesmethode om vrijwilligers op te sporen en te binden. Deze methode heeft in de praktijk keer op keer geleid tot succesvolle resultaten zoals vergroting vrijwilligerspool, invullen bestuursfuncties en meer. Inmiddels hebben ruim 400 verenigingen in heel Nederland de methode met succes toegepast. 

Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd
De methode bestaat totaal uit vier workshops waarin sportverenigingen worden gecoacht om vrijwilligers te werven en behouden. Iedere maand vindt er een workshop van twee uur plaats waaraan twee of drie leden van de vereniging deelnemen. Daarnaast wordt van hen verwacht dat zij wekelijks dertig minuten besteden aan aanvullende werkzaamheden.  

Bel-actie
De kern van Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd is de bel-actie waarin alle leden en ouders van jeugdleden worden benaderd. Deze bel-actie wordt gestructureerd voorbereid en ondersteund met een campagne. De actie is succesvol omdat sportverenigingen hierin procesmatig worden begeleid en de wervingsactie stap voor stap tot in detail wordt voorbereid. Naast de vele documenten voor het gehele traject is er een website beschikbaar waarmee de bel-actie ondersteund wordt.
 
Blijvend resultaat
Naast het werven van de vrijwilligers wordt tijdens de vier workshops aandacht besteed aan hoe de vrijwilligers behouden blijven en hoe de sportvereniging kan komen tot vrijwilligersbeleid. Dit zorgt voor een stevige verankering van het vrijwilligersbeleid in de vereniging en blijvend voldoende vrijwilligers.

Eerste bijeenkomst
Maandag 29 september wordt de eerste workshop gehouden. De workshop vindt plaats in het Schakelveld van 19:30 tot 22:00 uur. Het wordt bijna in zijn geheel gesubsidieerd door de gemeente Assen. Er wordt een kleine bijdrage van € 50,- per club gevraagd.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen neem dan contact op met Rita Buikema of Warrie Lammerts. Of bezoek de website www.meerinkorteretijd.nl