AssenBeweegt!

Missie

De missie van AssenBeweegt! is:

Zoveel mogelijk inwoners stimuleren om in beweging te komen en te blijven.

Visie

Sport en bewegen zijn een uitstekend middel om te werken aan vitaliteit. Vitaliteit van zowel de samenleving als geheel als de afzonderlijke individuen. Iedereen kan en mag in Assen meedoen aan activiteiten die de gezondheid, integratie, sociale cohesie en participatie bevorderen. Hieraan kunnen vele partijen bijdragen. Wij willen in het brede veld van sport, bewegen en gezondheid ondersteunen. Ondersteunen bij activiteiten die bijdragen aan de realisering van de doelstellingen zonder afbreuk te doen aan de eigen verantwoordelijkheid van het veld zelf. Daar waar samenwerking leidt tot goede plannen en uitvoering. Wij zetten ons in voor de dialoog tussen en met het veld. Op deze manier kunnen wij vraaggericht inspelen op de behoefte van alle betrokken partijen. Kortom:

Sporten, bewegen en een gezonde leefstijl maakt van Assen een vitale samenleving.

Kernwaarden

De kernwaarden van AssenBeweegt! zijn:
- Verbinden,
- Inspireren,
- Gedreven en
- Professioneel.

Vaart Welzijn

Vanaf 1 juli 2015 is Assenbeweegt onderdeel van Vaart Welzijn. 
Vaart Welzijn is de welzijnsorganisatie van Assen. Met het ontstaan van Vaart waait er een frisse wind door het sociaal en maatschappelijk werk in de gemeente. Vaart is er voor alle inwoners in en om Assen die vragen of ideeën hebben over wonen, welzijn, zorg, opgroeien en actief meedoen in de samenleving. Hierbij gaan we uit van de talenten en krachten van de mensen zelf en bekijken we hoe wij hen, met de hulp van vele vrijwilligers, hierin kunnen ondersteunen. Dus niet zorgen voor, maar zorgen met.