Voor verenigingen

AssenBeweegt! heeft de wens dat alle inwoners van Assen met plezier sporten en een sport kiezen wat leuk en passend is om alles uit zichzelf te halen. Dit allemaal in een positief sport- en clubklimaat.
Wij dragen hieraan bij door de inzet van verenigingsondersteuners. Rita Buikema en Warrie Lammerts stellen zich actief op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en identiteit van de sportverenigingen. Hierdoor zijn zij in staat om advies op maat te geven en/of verbinder te zijn tussen vraag en aanbod. Zij dragen een steentje bij aan onder andere verenigingsadvies, sport en de maatschappelijke taak, sport en onderwijs, (technisch) jeugdbeleid, kruisbestuiving tussen diverse sporten en clubs, project special heroes en samen op weg naar een veiliger sportklimaat met onder andere positief coachen.

Rita en Warrie staan open voor vragen vanuit de clubs. Wil je meer weten over het werk van de verenigingsondersteuners en wat ze voor jou kunnen betekenen?

Neem dan contact op met Rita Buikema, r.buikema@vaartwelzijn.nl of Warrie Lammerts, w.lammerts@vaartwelzijn.nl

Zie hieronder de lopende projecten en initiatieven.

 

 

De bewuste kantine

Doe mee met de nieuwe weddenschap. Presentator Wilfred Genee wil verenigingen zover krijgen dat ze ook een gezonde hap aanbieden. Naast sportkantine ook een bewuste kantine. VV Gasselternijveen heeft de stap gemaakt naar en bewuste kantine en heeft daardoor een super mooie prijs gewonnen van €15.000,-. Doet jouw vereniging ook mee?

Verenigingsondersteuning & ontwikkeling

De verenigingsondersteuners ondersteunen en ontwikkelen. Aan de ene kant is het ondersteunen vanuit een vraaggericht aanbod. Aan de andere kant verenigingen daadwerkelijk begeleiden op het gebied van veranderingen, knelpunten en ontwikkelingen.

Veilig Sportklimaat

Om er voor te zorgen dat sporten binnen de vereniging leuk en plezierig blijft, doen wij in Assen mee met het creëren van een Veilig Sport Klimaat (VSK). De sportbonden hebben het plan ‘naar een veiliger sportklimaat’ ontwikkeld. Dit is in samenwerking met het NOC-NSF, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Subsidies/Fondsen

Ondersteuningsmogelijkheden voor kinderen en jongeren die jonger zijn dan 18 jaar. Zij kunnen een beroep doen op: De Meedoenregeling, JeugdSportFonds, JeugdCultuurFonds of stichting Leergeld. Daarnaast zijn er nog een aantal ondersteuningsmogelijkheden voor Assenaren op het gebied van sport, evenementen en sociale cohesie.

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn misschien wel het allerbelangrijkste in een vereniging. Voor veel sportaanbieders is het lastig om voldoende vrijwilligers te vinden. Hier vind je informatie en tips over het vinden van vrijwilligers.

Nieuw aanbod opstarten

Wil je als sport/beweegaanbieder aan de slag met het opstarten van nieuw aanbod? Dan vind je hier meer informatie over de verschillende stappen die je kunt doorlopen. Verenigingsondersteuning is een van onze taken, dus neem gerust contact op.

Tips en trucs

Hier kun je tips en trucs vinden waarop je inkomsten kunt genereren. Denk hierbij aan: Fondsenwerving, Sponsoring en Crowdfunding.

Aangepast sporten

AssenBeweegt! wil sport, bewegen en gezondheid voor alle inwoners inzetten. Een wezenlijk onderdeel hiervan is het realiseren dat de sport en bewegen toegankelijk(er) wordt voor mensen met een beperking. Verschillende partijen in Assen zetten zich hiervoor in.

Sportbrede opleiding trainer-coach 3

Vanuit het samenwerkingsverband Sportplein Groningen wordt voor het tweede seizoen een unieke nieuwe sportbrede trainer-coach opleiding aangeboden. Verschillende sportbonden, kennisinstellingen en NOC*NSF bieden voor het studiejaar 2015-2016 deze opleiding aan.