Projecten & thema's

In Assen zijn er verschillende projecten en thema's op het gebied van sport, bewegen en gezondheid. Deze stimuleren mensen om te gaan bewegen en in het hebben en houden van een gezonde leefstijl. Hier vind je een overzicht van de verschillende projecten en thema's die er in Assen zijn. Wil je meer weten? Neem dan contact op met de contactpersoon die bij dit programma hoort.

 

Bewegen op maat

AssenBeweegt! zet zich in voor de motorische ontwikkeling van kinderen. Omdat de ontwikkeling van een goede motoriek ten grondslag ligt aan de algehele ontwikkeling, willen wij dan ook langs deze weg insteken en waar nodig hulp bieden.

Sport & Bewegen voor senioren

Er is een Assen een groot sport & beweegaanbod voor senioren. Gezelligheid gecombineerd met sport en bewegen.

Sportactiviteiten & evenementen

Achtergrondinformatie over de sportactiviteiten en evenementen die AssenBeweegt! organiseert. In de agenda kunt u een overzicht vinden van de actuele evenementen en activiteiten.

Gezondheid

Gezondheid is een belangrijk speerpunt van AssenBeweegt!. Gezondheid is een toestand van lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn. In Assen worden er verschillende activiteiten aangeboden door AssenBeweegt! en andere partijen die de gezondheid voor kinderen, jongeren en volwassenen bevorderen.

Veilig Sportklimaat

Om er voor te zorgen dat sporten leuk en plezierig blijft, doen wij in Assen mee met het creëren van een Veilig Sport Klimaat (VSK). De sportbonden hebben het plan ‘naar een veiliger sportklimaat’ ontwikkeld. Dit is in samenwerking met het NOC-NSF, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Aangepast sporten

AssenBeweegt! wil sport, bewegen en gezondheid voor alle inwoners inzetten. Een wezenlijk onderdeel hiervan is het realiseren dat de sport en bewegen toegankelijk(er) wordt voor mensen met een beperking. Verschillende partijen in Assen zetten zich hiervoor in.

Financiele ondersteuning

Elk kind moet mee kunnen doen met een excursie, sport of school. Kinderen die sporten zijn gezonder en maken nieuwe vriendjes.

Sport en maatschappelijke ondersteuning

Iedereen heeft recht om mee te doen in onze maatschappij, zowel kinderen, volwassen en ouderen. Meedoen aan sport en bewegen is belangrijk. Naast dat het gezond is voor lichaam en geest draagt het o.a. ook bij aan positieve ervaringen in het contact met anderen.

Sport- en beweeglocaties

Benieuwd welke sport- en beweeglocaties in Assen te vinden zijn?

Materiaal huren

Bij AssenBeweegt! hebben we drie materialen te verhuren, zoals bijvoorbeeld het mooie AssenBeweegt podium.