Meer bewegen voor ouderen

Totaal overzicht vindt u hier

Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) richt zich op de thuiswonende senioren, al dan niet met een lichamelijke beperking. Het meer bewegen voor senioren is laagdrempelig. Dat wil zeggen dat alle senioren hieraan deel moeten kunnen nemen, ook met een kleine beurs en dat de activiteiten moeten plaatsvinden op een locatie dicht in de buurt van de senioren zodat zij deze goed kunnen bereiken.

De ouderen komen allemaal zelfstandig naar de beweeggroepen met als doel om tijdens het meer bewegen voor ouderen het algemene welzijn te bevorderen. Daarmee bedoelen wij het zo lang mogelijk lichamelijk, geestelijk en sociaal optimaal blijven functioneren in de samenleving. De beweegactiviteiten in een groep zijn gericht op het bevorderen van de conditie, stabiliteit (valpreventie), mobiliteit en cognitieve functies.

Het karakter van het MBvO is niet therapeutisch, maar veel meer gericht op het stimuleren van gedragshouding die gericht is op het bewaren en zoeken van het contact met de dingen en de mensen om hen heen. Gericht op voorkoming van een sociaal isolement. MBvO heeft een agogisch karakter. Eigen initiatief en actieve betrokkenheid van de deelnemers zijn bij de activiteiten heel goed mogelijk.

De contributie van de groepen zal in 4 termijnen worden geind. 

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met:

Roelien Jans tel: 370315, e-mail: jans.kleinehout@home.nl,

Ingrid v Vugt tel: 356574, e-mail: van-vugtjes@home.nl, of

Esther de Hesse tel: 088-0305160 e-mail: info@vaartwelzijn.nl o.v.v. MBvO activiteit Assen.

Hieronder staan de verschillende activiteiten uitgelegd.